Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi

Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi

Proje Amacı
Bu projenin amacı, koyun ve keçilerin et, süt, yapağı, tiftik, kıl ve döl verimlerini yükseltmek maksadıyla damızlıkçı işletmeler kurmak, bu yolla koyunculukta nitelikli damızlık ihtiyacını karşılamak, yetiştiricilere hayvan ıslahını öğretmek olarak tanımlanabilir. Her projenin bir lideri bulunmakta ve projede Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi ve Veteriner Sağlık Teknikeri arkadaşlar ile birlikte çalışılmaktadır. Projeye başvurular Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunanlar uygulamaya girmektedir. Projede. Elit Sürü ve Taban Sürüsü olmak üzere iki ayrı sürü bileşimi bulunmaktadır. Projeye dahil olan yetiştiriciler, doğan yavruları numaralamak ve kayıtlarını tutmak; tartım, kırkım, sağım, elde aşım gibi işleri yapmak; eğitim çalışmalarına katılmak; damızlık değiş tokuşu yapmak; doğan yavruları damızlık seçimi yapılıncaya kadar elde tutmak; ölen hayvanları veteriner raporu ve proje teknik elemanının tutanağı ile proje liderine bildirmek gibi yükümlülükleri vardır. Kuzuların sütten kesme ağırlığının projenin sonun da gözle görülür bir şekilde arttığı gözlenmiştir.

Halk Elinde Islah Projesine dahil olan koyun ve keçilere ek destekler verilmektedir. Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ve yerli ırkların korunması konusunda başarılı olan bu projenin yaygınlaştırılması ve verilen desteğin artırılması Türkiye hayvancılığının gelişmesi ve köyden kente göçün önlenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Malatya ilimizde 2 ilçe de yürütülmekte olup Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde devam etmektedir. .

YAZIHAN-ARAPGİR

Yazıhan ve Arapgir ilçelerimizde Halk Elinde Islah Projesi kapsamında 6 bin 300 akkaraman koyun ırkı ıslah çalışması başlatıldı. Proje sonunda Anadolu koyunu olarak da bilinen akkaraman koyunu sayısının, bu ırka ait ürünlerin miktar ve kalitesinin artması hedefleniyor.

Projeyle Anadolu koyunu olarak bilinen akkaraman ırkının et ve süt verimini artırmayı amaçlıyoruz. Yetiştiricilerimizin elindeki damızlık hayvanının sayısının, kuzuların ağırlıklarının, süt veriminin, ikizlik oranının artırılması, hastalıkların zamanında teşhisi tedavisi ve birçok konuda yetiştiriciyi eğitici, öğretici, geliştirici ekonomisine katkı sunucu ve maddi anlamda destekleyici bir projedir.

Koyun yetiştiriciliği et, süt ve süt ürünleri, yün ve deri üretimi açısından ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Kırsal alanda yaşayan halkımız için kolay bir uğraş alanı ve aynı zamanda ekonomik güvence haline gelen koyunculuk, köyden kente göçün önlenmesi, işsizlik ve ekonomik krizden çıkışa katkısı açısından da önemlidir. Projemiz bu yönüyle akkaraman ırkının devamını sağlayacak. Aynı zamanda köyden kente göçün azalmasına katkı sağlayacaktır.

M A L A T Y A
B İ R L İ K