Kurs-Eğitim Seminerlerimiz

Kurs-Eğitim Seminerlerimiz

Kurs-Eğitim Seminerlerimiz;
-Kırkım Elemanı Kursu

Kırkım, koyun üzerindeki yapağıyı makas veya makine ile keserek alma işlemine verilen addır. Koyunlardan üstün nitelikte yapağı elde etmek için yapağı gömleğini zarar vermeden kırkmak ve yöntemine göre saklamak gerekir. Kırkım zamanının belirlenmesi öncelikle bölgenin hava koşullarına bağlıdır. Bu zamanın saptanmasında, yapağı gömleğinde ki yağlıtının yumuşayıp ortaya çıkmasını sağlayacak yeter sıcaklığın olduğu dönem temel alınır. Kuzulama mevsiminden önce yapılacak kırkımlar yavru atmalara neden olabilir. Bu yüzden kırkım genelde kuzulamadan sonra yapılır. Soğuk havalarda, bir başka deyişle erken yapılan kırkım zor olur. Ayrıca kırkılan koyunlar soğuk havanın etkisiyle hasta olabilirler. Kırkım geç yapılırsa, yapağının bir kısmı kendiliğinden dökülebilir. Lüleler düğümlenebilir. Bu da gömleğin değerini düşürür. Diğer yandan kırkılması geciken koyunlar sıcaklarda rahatsız olurlar. Doğu Anadolu da kırkım Haziran Temmuz ayında yapılır.
Kırkıma başlamadan önce, kırkım yerinin, kırkım makinelerinin ve kırkım yapılacak koyunların hazırlanması gerekir. Kırkım yeri; Temiz olmalıdır, kırkım yerinin gölgelik olması gerekir. Toprak yerden mutlaka kaçınılmalıdır. Bu olası değilse büyük bir branda bezinden yararlanılır. Kırkımdan önce makinenin bakım ve onarımı yapılır. Kırkımın sağlığı açısından koyunların hazırlığı da önemlidir. Bu amaçla koyunlarda fazla çakıldak varsa bunlar kesilir. Ayrıca akşamdan aç bırakılır. Aç kalan koyunlar kırkım sırasında pislemezler. Kırkıma koçlardan başlanılır. Koçu sırasıyla anaç koyunlar,şişekler ve toklular izler. 3 tip Kırkım Yöntemi vardır. 1.)Kırklıkla kırkım 2.)Makine ile kırkım 3.)Kimyasal kırkım Kırklıkla yapılan kırkımdan sonra koyunun vücudu düzgün değildir. Yapağının bir miktarı koyunun üzerinde kalır. Koyun derisinin kesme oranı makineli kırkıma göre fazladır. Makineli kırkım; Makineli kırkım daha kısa zaman da olur. Usta kırkıcılar, bir günde 100-200 koyun kırkabilir. Makine yapağıyı deriye daha yakın yerde kırkabilir. Bu yüzden makineli kırkımda lüle uzunluğu ve gömlek ağırlığı daha fazladır. Makine ile kırkım düzgün olur. Deri yaralanmaları ve ikinci kesimler kırklıkla kırkıma göre çok azdır. Yapağıya zarar vermeden kolay kırkım için koyun tutuşla makine kullanma tekniğini bilmek gerekir. Yapağı gömleğini bir bütün halinde çıkarmaya özen göstermeli, parçalamaktan kaçınılmalıdır. Bu da ancak bu konu ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesiyle gerçekleşir. Kursumuzun amacı; kırklıkla kırkım sonucu oluşabilecek zararları yok etmek, İş gücü ve zamanında kazanmak, kırkım esnasında hayvan sağlığını olumsuz etkileyecek durumları en aza indirmek, ekonomik kayıpların önüne geçmek kırkım yapabilecek tecrübeli ve donanımlı bireyler yetiştirmektir.
-Paraziterlerle Mücadele(Hayvan Sağlığı) Kursu Parazit, bir canlının iç organlarına veya vücut yüzeyine yerleştikten sonra sürekli ya da geçici olarak ondan faydalanarak yaşayan organizmadır. Paraziter hastalıklar, hayvanlar arasında hızla yayılabilmekte, neden oldukları verim düşüklüğü, hastalık ve ölümler sonucu çok ciddi ekonomik kayıplara neden olabilmektedirler. Hayvan yetiştiriciliği açısından önem taşıyan dış parazitler sürekli kan emerek deri hastalıkları oluştururken tedirginlik ve strese neden olarak zararlı etkilerini sürdürür. Hayvanlarda sıkça görülen ve hızla yayılabilen iç ve dış parazitlerin tanınması, mücadele ve korunma yöntemlerinin bilinmesi insan ve hayvan sağlığının korunması açısından bir zorunluluktur. Bu amaca yönelik olarak koruyucu hekimlik uygulamaları paraziter hastalıklarla mücadelede oldukça önemlidir. Bu kursu (modülü)tamamladığımız da yetiştiricilerimiz hayvanlara zarar veren önemli iç ve dış parazitleri tanıyıp, parazitlerle mücadele becerisine sahip oldular. Ayrıca; bu kursla beraber amacımız yetiştiricilerimizin;
Yetiştirilecek Koyun Irkını seçme, Koyun Barınakları kurma, Koyunları Dengeli besleme, Kuzuların Sağlıklı büyütme, Hayvanların Salgın Hastalıklarıyla Mücadele etme konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olarak kursu tamamlamasıdır. Hayvanların fizyolojik ihtiyaçlarına uygun bakım ve besleme koşullarını yerine getirerek, hastalık etkenlerinden arınmış bir ortamda, hayvanları hastalandırmadan, en ekonomik bir şekilde, sağlıklı ürünler elde edilmesidir. Sürü yönetimi hayat boyu verimliliği, uzun sağlıklı hayvanlardan güvenilir gıdaların elde edildiği, ekonomik ve verimli bir üretim için, bakım, besleme v.b konular bu kursla birlikte öğretildi.
Sürü Yönetimi(Çobanlık)Kursu Malatya’nın yetiştiricilerinin Sürü Yönetim Elemanı kurs programının eğitimini alabilmek, çobanlık eğitiminin en iyi bilinçli yapılabilmesi, devlet projelerinden destek alabilmeleri için eğitimler düzenlemek ve sertifikasyon sistemi kurmak amacıyla çobanlık ve sürü yönetimi ilgili teknik ve pratik eğitim verilmesinin bu konu da kurs açılması sonucu yetiştiricilere sertifikaları verildi. Çoban Nedir? Çoban, gerek ağılda gerek otlakta, kendisine emanet edilen ya da kendine ait koyun, keçi ve sığır sürüsünün bütün sorumluluğunu taşıyan kişidir.
Çobanlık kadim bir meslek, hem de peygamberler mesleği. Coğrafyacılara göre yaylacılık faaliyeti, zoologlara göre hayvan yetiştiriciliği, sosyologlara göre bir hayat tarzı, tarihçilere göre göçebelik, siyasetnamelerde ise idarecilikti. Çobanlar neden mi önemli, çünkü Anadolu’da kadim bir meslek ve tarihi bir geçmişe sahip. Elinde değneği, sırtında kepeneği ile dağları mesken tutmuş, dünyayı bir kıl çadıra sığdırmış, meraların ve ormanların yüzyıllardır gönüllü bekçiliğini yapmış çobanlar. Her ne kadar modern tarım ve hayvancılık tabirleri arasına sıkışsa da çobanların modası asla geçmeyecek. Çoban iyi olursa sürü de iyi olur. Sürü Yönetimi Kursu, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda bireyleri sürü yönetimi mesleğini hazırlamak ve istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan bir yapıda gerçekleştirilmiştir. Amacımız; Sürü Yönetimi Elemanı Kursu ile birlikte -İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarını Uygulayan -Sürünün sevk ve idaresini sağlayan -Sürüyü besin varlığına göre besleyen -Dönemlere göre bakım işlerini yapan -Hayvan sağlığını koruyan bireyler yetiştirmektir. Kurs programını başarıyla tamamlayanlara kurs bitirme belgesi verilmiştir. Sürü yönetimi elemanı kurs programının amaçlarından biride kursa katılanların kurallara uyan, sorumlulukların bilincinde, saygılı, hoşgörülü, yardımlaşmayı seven doğruluk ve dürüstlük ilkelerinden ödün vermeyen bireyler olmasını sağlamaktır.

M A L A T Y A
B İ R L İ K